Denetim Kurulu

Sefer KUYRUK – Disiplin Kurulu Başkanı

Özgeçmiş

Mithat ERTAŞ – Disiplin Kurulu Üyesi

Özgeçmiş

M. Sadi FINDIKLI – Disiplin Kurulu Üyesi

Abdullah KORKMAZ – Disiplin Kurulu Üyesi

Davut EKER – Disiplin Kurulu Üyesi

Sponsorumuz

Doping İle Mücadele