Genel Bilgiler ve Tarihçe

Tüytop ya da badmintonraket ve bir tür tüylü topla oynanan tenis benzeri bir oyundur.

Kaz tüyünden yapılma bir top ve raketle oynanan bir oyun olan Badminton, topun file üzerinden rakip alana atılması ve geri dönmesini sağlamak amacına dayanan bir spor dalıdır.

Badminton, kolayca öğrenilebilen, erkek ve kadın, 7 yaşından 77 yaşına kadar bütün yaş grubunda insanların yapabildiği ender spor dallarından biridir. Tenis oyunları gurubundan olması nedeniyle rakipler arasında bir net(file) bulunur. Dolayısıyla herkes kendine ayrılan sahada oynar, topu (tüytop) oldukça zararsızdır, böylece yaralanma veya sakatlanma riski en düşük etkinliklerdendir. Her yaşta ve her performans düzeyinde oynanır ve zevk verir, kişiyi zorlamaz, aşırı yüklenmenin kötü sonuçları oluşmaz. Özellikle ayak hareketleriyle sahayı tutma ve hamleleriyle Türkler’in ata sporu kılıç kullanmaya benzemektedir

TANIMLAMALAR

Oyuncu :Badminton oynayan herhangi bir kişi.

Karşılaşma :Her biri bir ya da iki oyuncudan oluşan karşı taraflar arasındaki esas karşılaşma.

Tekler :Karşılıklı birer oyuncunun oynadığı bir karşılaşma.

Çiftler :Karşılıklı iki oyuncunun oynadığı bir karşılaşma.

Servis atan taraf :Servis atışı hakkına sahip olan taraf.

Servisi karşılayan taraf :Servis atan tarafın karşısındaki taraf.

Ralli :Servis atışı ile başlayan ve top oyun dışında kalana kadar devam eden bir ya da birden fazla vuruş dizisi.

Vuruş :Oyuncu raketinin herhangi bir ileri hareketi.

 

1. KORT VE KORT EKİPMANI

1.1. Kort, Şema A ’da gösterildiği gibi, 40 mm genişliğindeki çizgilerle işaretli bir dikdörtgen şeklinde olacaktır.

1.2. Kortu işaretleyen çizgiler, kolayca seçilebilir ve tercihen beyaz ya da sarı olacaktır.

1.3. Tüm çizgiler, sahanın belirlemiş oldukları bölümünü oluşturacaktır.

1.4. Direkler, kort yüzeyinden 1.55 metre yüksekliğinde olacak ve Kural 1.10’da öngörüldüğü gibi file gerildiğinde dik duracaklardır. Direkler ya da direk destekleri, korta değmeyecektir

1.5.Direkler, tekler de oynasa çiftler de oynasa, Şema A ’da gösterildiği gibi çiftler tarafı çizgilerine yerleştirilecektir.

1.6.File, 15 mm ’den az ve 20 mm ’den fazla olmayacak şekilde file delikleri olan, eşit kalınlıkta, koyu renk, ince kordondan oluşacaktır.

1.7. File, 760 mm boyunda ve en az 6.1 metre eninde olacaktır.

1.8. Filenin üst kenarı, şeridin içinden geçen kordon veya kablo üzerinde 75 mm ’lik beyaz çift şeritle çevrili olacaktır. Bu şerit, kordon veya kabloya dayalı olacaktır.

1.9. Kordon ya da kablo sıkıca gerilecek ve direklerin en yüksek noktasını aşmayacaktır.

1.10. Filenin en yüksek yeri, kort yüzeyinden itibaren, kortun merkezinde 1.524 metre olacak ve çiftler taraf çizgileri üzerinde 1.55 metre olacaktır.

1.11.File bitimleri ile direkler arasında boşluk olmayacaktır.Gerektiğinde, file bitimlerindeki tam file boyu direklere bağlanacaktır.

 

Not: (1) Tüm kortun dikdörtgen uzunluğu =14.723 m

(2) Yukarıda gösterildiği gibi, Kort hem tekler hem de çiftler müsabakaları için kullanılabilir.

(3)** Opsiyonel test işaretleri ŞEMA B ’de gösterildiği gibidir.

 

 

2. TOP

2.1. Top, doğal ve / veya sentetik malzemeden yapılacaktır. Top hangi malzemeden yapılmış olursa olsun, süzülüş özellikleri, genellikle ince bir deri tabakası ile kaplı mantar tabanlı, doğal tüylerle yapılan topların süzülüş özellikleri ile aynı olacaktır.

2.2. Tüy Top

2.2.1Topun tabanına sabitlenmiş 16 tüy bulunacaktır.

2.2.2. Tüyler, tüylerin uç kısmından topun tabanının üst noktasına kadar ölçüldüğünde, 62 mm ila 70 mm arasında eşit uzunlukta olacaktır.

2.2.3. Tüylerin uçları, yarı çapı 58 mm ila 68 mm olan bir daire üzerinde duracaktır.

2.2.4. Tüyler, iplik veya uygun başka bir malzeme ile sıkıca tutturulacaktır.

2.2.5. Tabanın yarı çapı 25 mm ila 28 mm olacak ve üst kısmı yuvarlak olacaktır.

2.2.6. Topun ağırlığı 4.74 ila 5.50 gram olacaktır.

2.3. Tüysüz Top

2.3.1. Doğal tüylerin yerine, eteklik veya sentetik malzemeden yapılmış tüy simülasyonları konacaktır,.

2.3.2. Taban, Kural 2.2.5’te tarif edildiği gibi olacaktır.

2.3.3. Ölçüleri ve ağırlıkları, Kural 2.2.2, 2.2.3 ve 2.2.6’daki gibi olacaktır. Ancak, doğal tüylerle karşılaştırıldıklarında, sentetik malzemelere özgü ağırlık ve diğer özelliklerdeki fark nedeniyle, yüzde 10’luk bir farklılık kabul edilebilecektir.

2.4. Yükseklik ya da iklim nedeniyle hava koşullarının standart topu kullanılamaz hale getirdiği durumlarda, topun genel dizaynı, hızı ve süzülüşünde hiçbir değişiklik olmaması koşuluyla, ilgili Üye Birliğin onayı ile yukarıda bahsedilen özelliklerde değişiklikler yapılabilir.

 

3.TOPUN HIZ TESTİ

3.1. Bir topu test etmek amacıyla, bir oyuncu, topu arka sınır çizgisi üzerine değdirecek olan sert bir el altı vuruşu kullanacaktır. Topa yukarı açıyla ve taraf çizgilerine paralel yönde vurulacak tır

3.2. Doğru hıza sahip bir top, Şema B ’deki gibi karşı kortun arka sınır çizginin 530 mm gerisine ve 990 mm ilerisine düşmeyecektir.

 

4.RAKET

4.1. Raket, Şema C ’de gösterildiği gibi, Kural 4.1.1 ila 4.1.5’te açıklanan, toplam uzunluğu 680 mm ’yi aşmayan bir çerçeve ile toplam genişliği 230 mm ’yi aşmayan esas bölümlerden oluşacaktır.

4.1.1. Raketin sapı, oyuncunun tutması için tasarlanan kısımdır.

4.1.2. Raketin yüzeyi tellerle örülü olan kısmı, oyuncunun topa vurması için tasarlanan kısımdır.

4.1.3. Raketin baş kısmı, tellerle örülü yüzeyi çerçeveler.

4.1.4. Raketin şaft kısmı raketin sapını baş kısmına bağlar (Kural 4.1.5’e tabi olarak).

4.1.5. Raketin boğaz kısmı (eğer varsa) şaftı baş kısma bağlar.

 

4.2. Tellerle örülü yüzey:

4.2.1. düz olacak ve dönüşümlü olarak birleştirilmiş veya birbirlerini kestikleri yerde örülmüş çapraz desenli tellerden oluşacaktır.Tellerle örülü desen genellikle eşit olacak ve özellikle orta kısımda diğer kısımlara göre daha kalın olacaktır;ve

4.2.2. Toplam boyu 280mm ’yi, toplam eni 220 mm ’yi aşmayacaktır.Ancak,teller:

4.2.2.1. Uzatılan tellerle örülü kısmın genişliğinin 35mm ’yi aşmaması;ve

4.2.2.2 Tellerle örülü kısmın toplam uzunluğunun 330mm ’yi aşmaması koşuluyla boğaz kısmına kadar uzatılabilir .

4.3. Raket üzerinde:

4.3.1. Sadece ve özellikle yırtılma ve aşınmayı ya da titreşimi kısıtlamak ya da önlemek, veya ağırlığı dağıtmak ya da raketin sapını oyuncunun eline kordonla sabitleştirmek amacıyla kullanılanlar dışında veya bu amaçlar için boyut ve plasman olarak makul olanlar dışında hiçbir bağlı nesne veya çıkıntı bulunmayacaktır;ve

4.3.2. Oyuncunun, raketin şeklini değiştirmesine imkan verecek hiçbir donatım bulunmayacaktır.

 

5. EKİPMAN UYGUNLUĞU

Uluslar arası Badminton Federasyonu, herhangi bir raketin, topun veya ekipmanın ya da Badminton oyunlarında kullanılan herhangi bir prototipin Kurallar kapsamında belirtilen özelliklere uygun olup olmadığına karar verecektir.Söz konusu karar Federasyonun inisiyatifinde veya herhangi bir oyuncu, teknik görevli, ekipman üreticisi veya Üye Birlik ya da Üye Birliğin herhangi bir üyesi dahil olmak üzere ilgili herhangi bir tarafın iyi niyetli başvurusu üzerine alınabilir.

 

6.YAZI-TURA

6.1. Oyun başlamadan önce,yazı tura atılır ve kazanan taraf, Kural 6.1.1 ya da 6.1.2’deki gibi:

6.1.1. İlk servisi atma ya da ilk servisi karşılama; ve

6.1.2. Oyunu kortun istediği tarafından başlatma seçeneğini kullanacaktır.

6.2. Yazı turayı kaybeden taraf ise, geri kalan seçeneği kullanacaktır.

 

7. PUANLAMA SİSTEMİ

7.1. Bir karşılaşma, aksine karar verilmediği sürece, en iyi üç oyundan oluşacaktır (Ek2ve3).

7.2. Kural 7.4 ve 7.5’te öngörülenin dışında, bir oyunu, ilk 21 sayıyı alan taraf kazanacaktır.

7.3. Bir ralliyi kazanan tarafın skoruna bir puanlık sayı eklenecektir. Seti kazanan taraf 2. sete başlama hakkına sahiptir.Taraflardan biri, karşı taraf herhangi bir “hata” yaparsa ya da top karşı tarafın kortunun içinde kort yüzeyine değdiği için oyun dışı kalırsa, ralliyi kazanacaktır.

7.4. Toplam skor 20-20 olduğunda, iki sayılık üstünlük alan taraf oyunu kazanacaktır.

7.5. Toplam skor 29-29 olduğunda, 30. sayıyı ilk alan taraf oyunu kazanacaktır.

7.6. Oyunu kazanan taraf, bir sonraki oyunda ilk servisi atan taraf olacaktır.

 

8.YER DEĞİŞTİRME

8.1. Oyuncular:

8.1.1. ilk oyunun sonunda;

8.1.2. üçüncü bir oyun olacaksa, ikinci oyunun sonunda; ve

8.1.3. üçüncü oyunda, taraflardan biri ilk 11 sayıyı aldığında yer değiştireceklerdir.

8.2. Kural 8.1’de beyan edildiği gibi, yerlerin değiştirilmemesi durumunda, hata fark edilir edilmez ya da top oyun dışı kaldığında yerler değiştirilecektir. Mevcut skor değişmeyecektir.

 

9. SERVİS

9.1. Doğru atılan bir serviste:

9.1.1. Taraflardan hiçbiri, servis atan oyuncu ile servis karşılayan oyuncu servis atışına hazır olduklarında, servis atışını gereksiz yere geciktirmeyecektir. Servis atan oyuncunun raketinin başının arka hareketi tamamlandığında, servis atışının başlangıcındaki herhangi bir gecikme (Kural 9.2) gereksiz bir gecikme olarak kabul edilecektir;

9.1.2. Servis atan oyuncu ve servis karşılayan oyuncu, servis kortlarının sınır çizgilerine değmeden, karşılıklı servis kortlarında çapraz olarak duracaklardır (ŞemaA);

9.1.3. Servis atan oyuncu ile servis karşılayan oyuncunun her iki ayağının bir bölümü, servis atışının başlangıcından (Kural 9.2) servis karşılanıncaya kadar (Kural 9.3) sabit pozisyonda kortun yüzeyi ile temas halinde kalacaktır;

9.1.4. Servis atan oyuncu raketi ile ilk olarak topun taban kısmına vuracaktır;

9.1.5. Topun tamamı, servis atan oyuncu raketiyle topa ilk vurduğu anda servis atan oyuncunun bel hizasının altında olacaktır. Bel hizası, servis atan oyuncunun alt kaburga kemiğinin en alt kısmı seviyesine kadar bedeni çevreleyen hayali bir çizgi olarak düşünülecektir;

9.1.6. Servis atan oyuncunun raketinin şaftı, topa vurduğu anda, aşağıya doğru bir yönü gösteriyor olacaktır;

9.1.7. Servis atan oyuncunun raket hareketi, servis atışının başlangıcından (Kural 9.2) servis karşılanıncaya kadar (Kural 9.3) ileriye doğru devam edecektir;

9.1.8. Topun süzülüşü, filenin üzerinden geçecek şekilde servis atan oyuncunun raketinden yukarıya doğru olacak ve böylece, durdurulmadığı takdirde, servisi karşılayan tarafın servis kortuna düşecektir (örneğin; sınır çizgileri üzerine veya içine);ve

9.1.9. Servis atışı sırasında, servis atan oyuncu topu ıskalamayacaktır.

9.2. Oyuncular, servise hazır olduklarında, servis atan oyuncunun raketinin başının ilk ileri hareketi servis atışının başlangıcı sayılacaktır.

9.3. Servis atışı başladığında(Kural 9.2), servis atan oyuncunun raketi topa vurduğunda ya da, servis atışı sırasında topu ıskaladığında servis karşı tarafa geçer.

9.4. Servis atan oyuncu, servis karşılayan oyuncu hazır olmadan önce servis atmayacaktır. Ancak,servis atışının dönüşü karşılanırsa, servis atan oyuncu hazır olarak kabul edilecektir.

9.5. Çiftlerde,servis atışı sırasında(Kural 9.2,9.3),eşler, karşı tarafın servis atan oyuncusunun ya da servis karşılayan oyuncusunun görüşünü engellemeyecek şekilde, kendi kortlarında istedikleri pozisyonu alabilirler.

 

 

 

 

 

10. TEKLER

10.1.Servis atan ve servis karşılayan kortlar

10.1.1.Oyuncular, servis atan oyuncu sayı almadığında ya da o oyunda çift rakamlı bir sayı aldığında, kendi sağ servis kortlarından servi atacak ve servis karşılayacaklardır.

10.1.2. Oyuncular, servis atan oyuncu o oyunda tek rakamlı bir sayı aldığında, kendi sol servis kortlarından servis atacak ve servis karşılayacaklardır.

10.2. Kortta oyun ve pozisyon düzeni

Bir rallide, top oyun dışı kalana kadar, isteğe göre servis atan oyuncu ya da servis karşılayan oyuncu, filenin söz konusu oyuncu tarafındaki herhangi bir pozisyondan topa vurulabilir (Kural15).

10.3. Puanlama ve servis atışı

10.3.1. Servis atan oyuncu bir ralliyi kazanırsa (Kural 7.3), servis atan oyuncu sayı kazanacaktır.

10.3.2. Servis karşılayan oyuncu bir ralliyi kazanırsa (Kural 7.3), servis karşılayan oyuncu sayı kazanacaktır. Sonrasında ise, servis karşılayan oyuncu yeni servis atan oyuncu olacaktır.

 

11.ÇİFTLER

11.1. Servis atan ve servis karşılayan kortlar

11.1.1. Servis atan tarafın oyuncusu, servis atan taraf sayı almadığında ya da o oyunda çift rakamlı bir sayı aldığında sağ servis kortundan servis atacaktır.

11.1.2 Servis atan tarafın oyuncusu, servis atan taraf o oyunda tek rakamlı bir sayı aldığında sol servis kortundan servis atacaktır.

11.1.3. Servis karşılayan tarafın en son servisi atan oyuncusu, en son servis attığı aynı servis kortunda kalacaktır.Tersi durum, servis karşılayan oyuncunun eşi için de geçerli olacaktır.

11.1.4. Servis atan oyuncunun karşısındaki servis kortunda çapraz olarak duran servis karşılayan tarafın oyuncusu, servis karşılayan oyuncu olacaktır.

11.1.5. Oyuncular, kendi tarafları servis atışı yaparken, bir sayı kazanana kadar, servis kortlarını değiştirmeyeceklerdir.

 

11.1.6. Sıradaki servis, Kural 12’de öngörülenin dışında, servis atan tarafın skoruna tekabül eden servis kortundan atılacaktır.

 

11.2. Kort üzerinde oyun ve pozisyon düzeni

Bir rallide, servis geri döndükten sonra, top oyun dışı kalana kadar, isteğe göre servis atan tarafın oyuncusu ya da servisi karşılayan tarafın oyuncusu tarafından, filenin söz konusu oyuncu tarafındaki herhangi bir pozisyondan topa vurulabilir (Kural15).

 

11.3. Puanlama ve servis atışı

11.3.1. Servis atan taraf bir ralliyi kazanırsa (Kural 7.3), servis atan taraf puan kazanacaktır.

11.3.2. Servis karşılayan taraf bir ralliyi kazanırsa (Kural 7.3), servis karşılayan taraf puan kazanacaktır. Sonrasında ise servis karşılayan taraf yeni servis atan taraf olacaktır.

 

11.4. Servis atış sırası

Herhangi bir oyunda, servis atış hakkı , sırasıyla:

11.4.1. Doğru servis kortundan ilk servisi atarak oyunu başlatan oyuncudan

11.4.2. İlk servisi karşılayan oyuncunun eşine,

11.4.3. İlk servisi atan oyuncunun eşine,

11.4.4. İlk servisi karşılayan oyuncuya,

11.4.5. İlk servisi atan oyuncuya vs geçer.

 

11.5. Hiçbir oyuncu sırası gelmeden servis atmayacak veya servis karşılamayacak ya da Kural 12’de öngörülenin dışında aynı oyun içinde ard arda iki servis karşılamayacaktır.

11.6.Kazanan tarafın oyuncularından biri bir sonraki oyunda ilk servisi atabilir ya da kaybeden tarafın oyuncularından biri bir sonraki oyunda ilk servisi karşılayabilir.

 

12.SERVİS KORTU HATALARI

12.1. Bir oyuncu :

12.1.1. Sırası gelmeden servis atmışsa ya da servisi karşılamışsa;ya da

12.1.2. Yanlış servis kortundan servis atmışsa ya da servisi karşılamışsa servis kortu hatası yapılmış olur.

12.2. Bir servis kortu hatası fark edildiğinde, hata düzeltilecek ve mevcut skor değişmeyecektir.

 

13. HATA

“Hata”:

13.1. Servis doğru atılmazsa (Kural9.1);

13.2. Serviste, top:

13.2.1. Fileye takılırsa ve filede asılı kalırsa;

13.2.2. Fileyi geçtikten sonra, fileye takılırsa;ya da

13.2.3. Servisi karşılayan oyuncunun eşi tarafından vurulursa;

 

13.3. Oyunda,top:

13.3.1. Kortun sınırları dışında yere düşerse (örneğin; sınır çizgilerinin ne üzerinde ne de içerisinde olursa);

13.3.2. Filenin içinden veya altından geçerse;

13.3.3. Filenin üzerinden geçemezse;

13.3.4. Tavana veya yan duvarlara değerse;

13.3.5. Kişi veya oyuncu giysisine değerse;

13.3.6. Kort dışındaki herhangi bir nesne ya da kişiye değerse;

 

(Binanın yapısı dolayısıyla gerekli olması durumunda, yerel badminton yetkilisi, Üye Birliklerinin veto etme hakkına tabi olarak, bir topun bir engele değdiği durumları ele alan yönetmelikler getirebilir).

 

13.3.7. Rakete takılırsa ve vuruş uygulaması süresince rakette asılı kalırsa;

13.3.8. Aynı oyuncu tarafından ardarda vurulursa. Ancak, tek vuruşta raketin hem başına hem de tellerle örülü yüzeyine çarpan bir top durumunda “hata” olmayacaktır sayılmayacaktır;

 

13.3.9. Ardarda bir oyuncu ve aynı oyuncunun eşi tarafından vurulursa; ya da

 

13.3.10 bir oyuncunun raketine değer ve karşı tarafın kortuna doğru ilerlemezse;

 

13.4. Oyunda, bir oyuncu:

13.4.1. Raketiyle fileye değerse ya da file desteklerine, kişi veya giysiye değerse;

13.4.2. Topa ilk vurulan noktanın filenin vuruş yapan oyuncunun tarafında olması durumunda vuruş yapan oyuncunun vuruş esnasında raketiyle file üzerinden topu takip etmesinin dışında karşı tarafın kortunu raket ile veya şahsen işgal ederse;

13.4.3. Filenin altından karşı tarafın kortunu raket ile veya şahsen karşı tarafın engelleneceği veya ilgisinin dağılacağı şekilde işgal ederse; veya

13.4.4. Karşı tarafı engellerse, örneğin, karşı tarafın topun file üzerinden atıldığı yasal bir vuruş yapmasını engellerse;

13.4.5. Seslenme ya da mimik yapma gibi herhangi bir hareketle karşı tarafın dikkatini kasıtlı olarak dağıtırsa;

13.4.6. Bir oyuncu, Kural 16 altında ihlal, tekrarlanan ya da devamlı suçlardan suçlu bulunduğunda meydana gelecektir.

 

 

 

 

 

 

 

14. LET (SERVİS ATIŞININ TEKRARLANMASI)

14.1. Oyunu durdurmak amacıyla gözlemci veya bir oyuncu tarafından (eğer gözlemci yoksa) ‘Let’ duyurusu yapılacaktır.

14.2. ‘Let”:

14.2.1. Servis atan oyuncu, servisi karşılayan oyuncu hazır olmadan servis atarsa (Kural9.4);

14.2.2. Servis esnasında, servisi karşılayan oyuncu ve servis atan oyuncunun her ikisi de hata yaparsa;

14.2.3. Servis geri döndükten sonra, top:

14.2.3.1. Fileye takılırsa ve filede asılı kalırsa,ya da

14.2.3.2. Fileyi geçtikten sonra fileye takılırsa;

14.2.4. Oyun esnasında,top parçalanırsa ve taban tamamen topun geri kalanından ayrılırsa;

14.2.5. Gözlemcinin, bir koç tarafından oyunun bölündüğünü ya da bir karşı taraf oyuncusunun ilgisinin dağıtıldığını düşünmesi durumunda;

14.2.6. Bir çizgi hakemi pozisyonu göremediğinde ve gözlemci karar veremediğinde;ya da

14.2.7. Herhangi bir beklenmedik ya da rastlantısal bir durum ortaya çıkarsa meydana gelecektir.

 

14.3. Bir‘let’ meydana geldiğinde, son servisten itibaren, oyun sayılmayacak ve en son servisi atan oyuncu tekrar servis atacaktır.

 

15. TOPUN OYUN DIŞI KALMASI

Top:

15.1. Fileye veya direğe çarparsa ve filenin vuruş yapan oyuncu tarafındaki kort yüzeyine doğru düşmeye başlarsa;

15.2. Kort yüzeyine çarparsa; ya da

15.3. Bir‘hata’ya da bir‘let’meydana gelirse oyun dışı kalır.

 

16.DEVAMLI OYUN,SUİSTİMAL&CEZALAR

16.1. Oyun, Kural 16.2 ve 16.3’te müsaade edilenin dışında, karşılaşma sonuçlanıncaya kadar ilk servis atışından itibaren devam edecektir.

16.2. Aralar:

16.2.1. Bütün karşılaşmalarda, ilk skor 11 sayıya ulaştığında, her bir oyun süresince 60 saniyeyi geçmeyen;ve

16.2.2. Birinci ile ikinci oyun arasında ve ikinci ile üçüncü oyun arasında 120 saniyeyi geçmeyen aralara müsaade edilecektir.

 

(Televizyonda yayınlanan bir karşılaşma için, Başhakem, karşılaşmadan önce, Kural 16.2’deki müsabaka aralarının zorunlu ve belirli süreli olacağına karar verebilir).

 

16.3. Oyunun durdurulması

16.3.1. Oyuncuların kontrolü dışındaki koşullar gerektirdiğinde, gözlemci gerekli olduğunu düşündüğü bir süre için oyunu durdurabilir.

16.3.2. Özel koşullar altında, Başhakem, gözlemciye oyunu durdurma talimatını verebilir.

16.3.3. Oyunun durdurulması durumunda, mevcut skor değişmeyecek ve oyun kaldığı yerden devam edecektir.

 

16.4. Oyunda gecikme

16.4.1. Hiçbir koşul altında, oyun, oyuncunun güç toplamasına veya soluk almasına ya da tavsiye almasına imkan verecek şekilde gecikmeyecektir.

16.4.2. Gözlemci, oyundaki herhangi bir gecikmeye ilişkin tek hakem olacaktır.

 

16.5. Tavsiye ve kort dışına çıkılması

16.5.1. Sadece top oyun dışı kaldığında (Kural 15), bir karşılaşma süresince bir oyuncunun tavsiye almasına izin verilecektir.

16.5.2. Hiçbir oyuncu, Kural 16.2’de açıklandığı gibi aralar dışında, gözlemcinin izni olmaksızın karşılaşma süresince kort dışına çıkmayacaktır.

 

16.6. Bir oyuncu:

16.6.1. Kasıtlı olarak oyunu gecikmesine veya durdurulmasına sebebiyet vermeyecektir;

16.6.2. Kasıtlı olarak, topun hızını ya da süzülüşünü değiştirmek amacıyla topu değiştirmeyecek veya topa zarar vermeyecektir;

16.6.3. Bir saldırı davranışında bulunmayacaktır;

16.7. İhlal Yönetimi

16.7.1. Gözlemci Kural 16.4, 16.5 ya da 16.6’ya ilişkin herhangi bir ihlali:

16.7.1.1.İhlalci tarafa uyarı vererek;

16.7.1.2. Daha önce uyarılmışsa, ihlalci tarafı hatalı kabul ederek yönetecektir. Taraflardan biri tarafından yapılan söz konusu iki hata sürekli suç olarak kabul edilecektir; ya da

16.7.2. Meşhut suç, sürekli suç ya da Kural 16.2’nin ihlali durumlarında, gözlemci, ihlalci tarafı hatalı kabul edecek ve hemen ihlalci tarafı karşılaşmadan diskalifiye teme yetkisine sahip olan Başhakeme raporlayacaktır.

 

17. GÖREVLİLER VE İTİRAZLAR

17.1. Başhakem, turnuva ya da bir karşılaşmanın bir bölümünü oluşturduğu etkinlikten tamamen sorumlu olacaktır.

17.2. Tayin edilmesi durumunda, gözlemci, karşılaşmadan, korttan ve kort çevresindekilerden sorumlu olacaktır. Gözlemci, Başhakeme rapor verecektir.

 

17.3. Servis hakemi, meydana gelmesi durumunda, servis atan oyuncuya ait servis hatası duyurusunda bulunacaktır (Kural 9.1).

17.4. Bir çizgi hakemi, top belirlenen çizginin (çizgilerin) ‘içine’ mi yoksa ‘dışına’ mı düştüğünü gösterecektir.

17.5. Bir görevlinin kararı, gözlemcinin, bir çizgi hakeminin kesin bir şekilde açıkça yanlış duyuru yaptığını düşünmesi durumunda, gözlemcinin çizgi hakeminin kararını geçersiz kabul edilmesinin dışında, söz konusu görevlinin sorumlu olduğu tüm hususlarda nihai olacaktır.

 

17.6. Bir gözlemci:

17.6.1. Badminton Kurallarına uyulmasını ve uygulanmasını sağlayacak ve özellikle de meydana gelmesi durumunda bir “hata” veya bir “let” duyurusunda bulunacaktır;

17.6.2. Bir anlaşmazlık hususu ile ilgili herhangi bir itiraz konusunda, bir sonraki servis karşılanmadan önce yapılması durumunda, karar verecektir;

17.6.3. Oyuncuların ve izleyicilerin, karşılaşmanın seyrinden haberdar olmaya devam etmelerini sağlayacaktır sure;

17.6.4. Başhakeme danışarak, bir çizgi hakemini veya bir servis hakemini tayin edebilir veya değiştirebilir;

17.6.5. Başka bir kort görevlisinin tayin edilmemesi durumunda, söz konusu görevlinin yerine getirilecek olan görevlerini belirleyecektir;

17.6.6. Tayin edilmiş bir görevlinin pozisyonu görememesi durumunda, söz konusu görevlinin görevlerini yerine getirecek ya da bir “let” oynanmasını isteyecektir;

17.6.7. Kural 16’ya ilişkin tüm konuları kaydedecek ve Başhakeme rapor edecektir; ve

17.6.8 sadece hukuki sorunlar konusundaki kabul edilmeyen bütün itirazları Başhakeme iletecektir.(Söz konusu itirazlar, bir sonraki servis karşılanmadan önce ya da, karşılaşmanın sonunda yapılırsa, itiraz eden taraf kort dışına çıkmadan önce yapılmalıdır).

 

DÜNYADA BADMİNTON

M.Ö. 5. yüzyılda Çinliler, Badminton’un atası sayılan Ti Jian Zi adı verilen bir oyun oynarlarmış. Yine badmintona benzeyen bir oyun, 19. yüzyıl ortalarında Hindistan’da poona adıyla oynanıyormuş. Birçok açıdan günümüz badmintonuna benzeyen bu oyunu gören İngiliz subaylar, 1860 yıllarında bunu ülkelerine getirmişler. Beauford Dükü’nün kızları bu oyunu ilk defa Badminton Evi’nde oynamışlardır. Badminton ismi de bu salondan gelmektedir. Daha sonra, çeşitli ülkelere yayılan badminton,1934’te Uluslararası Badminton Federasyonu’nun kurulması ile yeni bir ivme kazanmıştır.1934’ten beri özellikle Çin ve Endonezya bu oyunda hayli başarılı olmaktadırlar.

Badminton, ilk kez 1972 Münih oyunlarında olimpiyat sahnesine gösteri sporu olarak çıkmıştır. Yine, 1988’de Seul’de bir kez daha denenen badminton, 1992’de Barselona’da esas spor olarak ilk kez oynanmıştır. Asya ülkelerinin yanı sıra Danimarka ve İngiltere’de bu oyunda en iyi olan ülkeler arasında yer almaktadır. Badminton esasında atası sayılan sporlardan çok farklılaşmamıştır. Denebilir ki, 1800’lerde nasıl oynanıyorsa, bugün de aşağı yukarı o şekilde oynanmaktadır.

Türkiye’de Badminton

Türkiye Badminton Federasyonu 31 Mayıs 1991 Tarihinde kurulmuştur. 3 Kasım 1991 Tarihinde 104. Üye sıfatıyla Uluslararası Badminton Federasyonu tarafından tam üyeliğe kabul edilmiştir.

Türkiye Badminton Federasyonu’nun kurucu başkanı ve ilk başkanı İrfan Yıldırım’dır. İrfan Yıldırım aynı zamanda Badminton’un ilk antrenör ve ilk hakemlerindendir. 5 Aralık 1993 tarihinde ilk kez yapılan federasyon başkanlığı seçmelerinde ise Akın Taşkent göreve başlamıştır. A.Faik İmamoğlu’nun 1997-2004 yılları arasında iki dönem başkanlığı sonrasında, 2004 yılı Aralık ayında yapılan seçimlerde Murat Özmekik federasyon başkanlığı görevine gelmiştir. 2006 yılındaki özerklik sonrası 8 Eylül’de yapılan seçimlerde de Murat Özmekik ikinci defa Badminton Federasyonu Başkanlığına seçilmiştir. Ülkemizde kısa bir özgeçmişe sahip olmasına rağmen, badminton son derece zevkli ve mücadele gerektiren bir spor dalı olması sebebiyle toplumumuzun her kesiminde büyük bir ilgi görmüştür. Ülkemizde ilk kez düzenlenen ve Badminton Federasyonu’nun 1994 faaliyet programı içerisinde yer alan deplasmanlı Badminton Ligi Tespit Müsabakaları ise, 11 Bölgeden 24 takımın katılımı ile 4-7 Nisan 1994 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Bu müsabakalar sonucunda 8 takım Badminton Ligine katılmaya hak kazanmıştır. Pek çok üniversitemizin yer aldığı Üniversiteler 1. Ve 2. Liginden başka, 10’u 1.Lig, 20’si Bölgesel lig olmak üzere toplam 30 kulübün mücadele ettiği deplasmanlı Badminton Ligi’ne 2000 yılında, ,ilk defa uygulanan sistemle, minikler ligi de dahil olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı ve Badminton Federasyonu’nun ortaklaşa düzenleri Minikler, Yıldızlar, Gençler Okullar arası yarışmaları ve ferdi Türkiye Şampiyonaları yanı sıra açık turnuvaların da düzenlediği Badminton sporu büyük bir hızla gelişme göstermektedir.

Sponsorumuz

Doping İle Mücadele