Açılması Planlanan Kurslar;

1.Kademe Antrenörlük Kursu Batman 12-23 Haziran 2013 ( Yeterli Sayıya Ulaşıldığı Takdirde Açılacaktır.)

Not: Samsun ve Bursa'da yapılacak olan 2.Kademe Antrenörlük Kursları Tarihlerinde Kesin olarak açılacaktır.

 

2.Kademe Antrenörlük Kursu Samsun 01-16 Haziran 2013 (Açılacaktır.)

2.Kademe Antrenörlük Kursu Bursa 01-16 Haziran 2013 (Açılacaktır.)

1. Kademe Antrenörlük Kursu Aydın 06-17 Haziran 2013 (Yeterli Sayıya Ulaşıldığı Takdirde Açılacaktır.)

1. Kademe Antrenörkük Kursu Adana 17-29 Haziran 2013 (Yeterli Sayıya Ulaşıldığı Takdirde Açılacaktır.)

1. Kademe Antrenörlük Kursu İstanbul 17-29 Haziran 2013 (Kurs Yeri : Plevne Lisesi, GOP/İstanbul-İletişim Tel.: Naci USTA  05055354968)

1. Kademe Antrenörlük Kursu Sivas  17-29 Haziran 2013 (Yeterli Sayıya Ulaşıldığı Takdirde Açılacaktır.)

2.Kademe Antrenörlük Kursu Adana 17 Haziran 02 Temmuz 2013 (Yeterli Sayıya Ulaşıldığı Takdirde Açılacaktır.)

 

İletişim Tel: Yalçın DEDE 0555 696 07 88

 

 

 

Kurs Başvuru Örneği İçin Tıklayınız

 

 

BADMİNTON ANTRENÖLÜK KURSUNA KATILACAK ADAYLARDA

ARANACAK ŞARTLAR

a- En az lise ve dengi okul mezunu olmak, milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.

b- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edebilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul bulunmamak.

c- Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve hasiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak.

d- En az 18 yaşını doldurmuş olmak.

e- 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

 

1.KADEME ANTRENÖRLÜK KURSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 

4 Adet vesikalık fotoğraf (sakalsız ve kravatlı).

 

Kurs katılım formu.(Kurs Eğitim Yöneticisi tarafından kursiyerlere verilecek olup form eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanacaktır.)

 

Diploma sureti (noter tasdikli veya kamu kurum ve kuruluşlarından aslı gibidir onaylı).(Onaysız diploma suretleri kesinlikle Federasyonumuz tarafından kabul edilmeyecektir.) Öğrenci ise öğrenci belgesi (aslı).(Fotokopi ve faks olan öğrenci belgeleri Federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı).(Fotokopi ve faks olan cezasız belgeleri Federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

 

Sağlık raporu (sağlık ocaklarından aslı).(Fotokopi ve faks olan sağlık raporları kesinlikle Federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

 

Savcılık iyi hal kağıdı (aslı).(Fotokopi ve faks olan savcılık belgeleri Federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

 

Nüfus cüzdanı sureti (TC. Vat. No ve resimli).

 

Kursa katılacak adaylar Ankara Garanti Bankası GSGM Anafartalar Şubesi 711-6299430 nolu hesabına Badminton Antrenörlüğü için 250 tl yatıracaklardır.

 

2.KADEME ANTRENÖRLÜK KURSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 

4 Adet vesikalık fotoğraf (sakalsız ve kravatlı).

 

Kurs katılım formu.(Kurs Eğitim Yöneticisi tarafından kursiyerlere verilecek olup form eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanacaktır.)

 

Diploma sureti (noter tasdikli veya kamu kurum ve kuruluşlarından aslı gibidir onaylı).(Onaysız diploma suretleri kesinlikle Federasyonumuz tarafından kabul edilmeyecektir.) Öğrenci ise öğrenci belgesi (aslı).(Fotokopi ve faks olan öğrenci belgeleri Federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı).(Fotokopi ve faks olan cezasız belgeleri Federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

 

Sağlık raporu (sağlık ocaklarından aslı).(Fotokopi ve faks olan sağlık raporları kesinlikle Federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

 

Savcılık iyi hal kağıdı (aslı).(Fotokopi ve faks olan savcılık belgeleri Federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

 

Nüfus cüzdanı fotokopisi

 

Kursa katılacak adaylar Ankara Garanti Bankası GSGM Anafartalar Şubesi 711-6299430 nolu hesabına Badminton Antrenörlüğü için 500 tl yatıracaklardır.

 

1.Kademe Antrenörlük Belge (Aslı)(Fotokopi ve faks asla kabul edilmeyecektir.)

 

1 Yıl Antrenörlük Yaptığına Dair Mühürlü Belge (Aslı) (Tarih belirtilmiş ve imzalı,mühürlü olacak) (Fotokopi ve faks olan belgeler Federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.)