Hizmet Alımı Antrenörlere yönelik eğitim semineri 02-04 Ocak 2015 tarihleri arasında Erzincan Yıldırım Akbulut Spor Salonunda yapılacaktır.

Gaziantep ilinde yeterli çoğunluk sağlandığı taktirde 1.Kademe ve 2.Kademe Antrenörlük kursu Ocak 2015'de açılması planmaktadır. Detaylı Bilgi İçin: Ziya Koyuncu ( 0506 669 79 23 )

14-25 Ocak 2015 tarihinde Siirt ilinde 1.Kademe Antrenörlük Kursu açılması planmaktadır. Yeterli sayıya ulaşıldığında kurs açılacaktır. Detaylı Bilgi: Ramazan İmamoğlu : 0505 894 43 15

Şanlıurfa'da Aday Hakemlik Kursu

Yeterli sayıya ulaşıldığı taktirde 03-04 Ocak 2015 tarihleri arasında Şanlıurfa'da Aday Hakemlik Kursu düzenlenecektir. Müracaat Badminton İl Temsilcisi Tel.: 0506.356 79 99

 

ANTRENÖRLÜK KURSLARINDA ARANACAK ŞARTLAR;

a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak, milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.

b) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edebilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül bulunmamak.

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile

devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı

kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve hasiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı

hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı

tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak.

d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak.

e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör

Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza

almamış olmak.

1.    KADEME ANTRENÖRLÜK KURSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 

4 Adet vesikalık fotoğraf (sakalsız ve kravatlı).

 

Kurs katılım formu.(Kurs Eğitim Yöneticisi tarafından kursiyerlere verilecek olup form eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanacaktır.)

 

Diploma sureti (noter tasdikli veya kamu kurum ve kuruluşlarından aslı gibidir onaylı).(Onaysız diploma suretleri kesinlikle Federasyonumuz tarafından kabul edilmeyecektir.) Öğrenci ise öğrenci belgesi (aslı).(Fotokopi ve faks olan öğrenci belgeleri Federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı).(Fotokopi ve faks olan cezasız belgeleri Federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

 

Sağlık raporu (sağlık ocaklarından aslı).(Fotokopi ve faks olan sağlık raporları kesinlikle Federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

 

Savcılık iyi hal kağıdı (aslı).(Fotokopi ve faks olan savcılık belgeleri Federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

 

Nüfus cüzdanı sureti (TC. Vat. No ve resimli).

 

Kursa katılacak adaylar Ankara Garanti Bankası GSGM Anafartalar Şubesi 711-6299430 nolu hesabına Badminton Antrenörlüğü için 250 tl yatıracaklardır.

 

Milli Sporcu olanlar Millilik Belgesi getireceklerdir.(varsa)

 

 2.    KADEME ANTRENÖRLÜK KURSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 

1. Kademe Yardımcı Antrenör Belgesi.Aslı

 

2014 Vizesini yaptırmış olmak.

 

En az 1 yıl ilgili spor dalında tescilli bir kulüpte çalışmış olduğuna dair belge (kulüp antetli kağıdına, kulüp başkanı kaşe ve imzası olacak)

 

4 Adet vesikalık fotoğraf (sakalsız ve kravatlı).

 

Kurs katılım formu.(Kurs Eğitim Yöneticisi tarafından kursiyerlere verilecek olup form eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanacaktır.)

 

Diploma sureti (noter tasdikli veya kamu kurum ve kuruluşlarından aslı gibidir onaylı).(Onaysız diploma suretleri kesinlikle Federasyonumuz tarafından kabul edilmeyecektir.) Öğrenci ise öğrenci belgesi (aslı).(Fotokopi ve faks olan öğrenci belgeleri Federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı).(Fotokopi ve faks olan cezasız belgeleri Federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

 

Sağlık raporu (sağlık ocaklarından aslı).(Fotokopi ve faks olan sağlık raporları kesinlikle Federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

 

Savcılık iyi hal kağıdı (aslı).(Fotokopi ve faks olan savcılık belgeleri Federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

 

Nüfus cüzdanı sureti (TC. Vat. No ve resimli).

 

Kursa katılacak adaylar Ankara Garanti Bankası GSGM Anafartalar Şubesi 711-6299430 nolu hesabına Badminton Antrenörlüğü için 500 tl yatıracaklardır.

 

Milli Sporcu olanlar Millilik Belgesi getireceklerdir.(varsa)

 

HAKEMLİK KURSLARINDA İSTENİLECEK BELGELER;

4 Adet vesikalık fotoğraf (sakalsız ve kravatlı).

Kurs katılım formu.(Kurs Eğitim Yöneticisi tarafından kursiyerlere verilecek olup form eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanacaktır.) Hakem belgeleri doldurulan form bilgilerine göre hazırlanacağından hata durumunda kursiyer sorumlu tutulacaktır.

Diploma sureti (noter tasdikli veya kamu kurum ve kuruluşlarından aslı gibidir onaylı).(Onaysız diploma suretleri kesinlikle Federasyonumuz tarafından kabul edilmeyecektir.) Öğrenci ise öğrenci belgesi (aslı).(Fotokopi ve faks olan öğrenci belgeleri Federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı).(Fotokopi ve faks olan cezasız belgeleri Federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

Sağlık raporu (sağlık ocaklarından aslı).(Fotokopi ve faks olan sağlık raporları kesinlikle Federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

Savcılık iyi hal kağıdı (aslı).(Fotokopi ve faks olan savcılık belgeleri Federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

Nüfus cüzdanı sureti (TC. Vat. No ve resimli).

En az Lise ve Dengi Okul Mezunu Olmak.

18 yaşından gün almış olmak. 55 yaşını geçmemiş olmak.

Not : Kursa katılacak adaylar kurs ücretini federasyonumuzun Garanti Bankası Anafartalar Şubesi 711 / 6299430 nolu hesabına "aday hakem ücreti" olarak 200 TL yatırmaları gerekmektedir.